top of page
IMG_1274
118942842_2720801201472201_4742540438389
A-DebatStedelijkheid-NP-44
23004745_1988320618053600_88855828058421
samentuinfeest11
119041733_2720800711472250_4077349331142
118948238_2720803738138614_4896633174285
62988705_2352746208277704_83411732773763
118948852_2720801431472178_5817365436213
DSC05214
45204925_2015858805120086_15911030961660
IMG_4961
kruidenspiraal 23 maart 14 7
118701697_2714245455461109_1460876579350
66511479_2368156563403335_51809106656650
IMG_4894
64759576_2352746328277692_91563373941846
IMG_20201021_120500
Samentuin Silsburg
119056698_2720802118138776_1847350356095
23116646_1988316364720692_80476102341037
samentuinfeest22
23116654_1988313904720938_81335360766399
ontknopingsfeest 11april15-2
23004664_1988314024720926_65820938806832
ontknopingsfeest 11april15-3
10688471_1552551731630493_66601045466973
22904644_1988314371387558_74177429351001
13055186_1738162386402759_16824874879065
22861688_1988322671386728_29779676113423
17761104_1893315797554083_83573455164692
22861832_1988314691387526_49078276317589
17807196_1893312104221119_60238395051624
22829560_1988314198054242_73662518545901
22829684_1988316984720630_32986918251924
13072702_1738162016402796_83949285992578
22859745_1988320581386937_33133246200785
119038506_2720804951471826_6430637297897
22859821_1988316228054039_28195957614327
17758220_1893313920887604_57809063480388
13584709_1765818870303777_23937228786917
17917621_1897707597114903_42540098954816
121434360_2750908788461442_8306914996554
13603746_1765818760303788_38449879829556
13613540_1766663066886024_45573947406390
14884551_1817446891807641_77061548208805
22861426_1988316698053992_37872435201586
10562628_1522848707934129_14768718698347
22859754_1988314094720919_56721502924644
13582020_1765818906970440_30176326020049
17492892_1893311850887811_78327760151815
13582103_1765820243636973_10084297661402
22829690_1988314774720851_47052001771633
13055747_1738162233069441_21101464421059
11701011_1644897169062615_49114457354918
5
9 maart ss 16 (1)
9 maart ss 14
262590_10201126363027300_1349367495_n
625544_10200839096082335_1078178400_n
2013-08-180005
9maart ss8
17545124_1893314114220918_52402800100632
DSCF2156
DSCF2170
DSC03329
DSC03700
2013-08-180004
bijen
10646622_1537892539763079_24885575801097
feest sasils
Beddekes opmaken
IMG_4941
IMG_4299
IMG_4304
IMG_4295
IMG_4049
IMG_2382
IMG_2709
997087_1537892716429728_1247697478765257
IMG_2707
IMG_2333
IMG_2323
IMG_2315
IMG_2313
DSCF2178
IMG_2308
IMG_2215
IMG_2261
ontknopingsfeest 11april15-28
ontknopingsfeest 11april15-11 (greetheyl
kruidenspiraal 23 maart 14 1
IMG_4308
ontknopingsfeest 11april15-9
tuin kopie 2
silsburg winter 2014 5
Sasils3
samentuinsilsburgapril2016
sasils20161
samentuinsept2015-2
samentuinfeest12
samentuinfeest8
samentuinfeest11
samentuin juni 2019 2 (1)
rogge2
samentuin juni 2019 (1)
tuin2
ontknopingsfeest 11april15-70
samentuinfeest19
samentuin juni 2019 2
samentuin juni 2019 3
samentuinfeest16
kruidenspiraal
samentuinfeest20
samentuin
opendeur samen tuin 28 04 2013 015
ontknopingsfeest 11april15-75
sasils20162
Samentuin Silsburg
ontknopingsfeest 11april15
serre
sasilszing
samentuinfeest21
feest sasils
sasils1
549014_512589758765756_1530952243_n
samentuinsilsburgapril2016
20140622_155033_resized
9+maart+ss3
SILSBURG ZUID
WIJK VAN DE TOEKOMST

 Sinds 2013 is Samentuin Silsburg het kloppende hart

van de wijk Silsburg Zuid in Deurne.

Een stuk braakliggende grond werd door

wijkbewoners en enthousiastelingen omgevormd

tot een tuin voor én door de buurt.

Met z'n halve hectare en vele bomen

de grootste én groenste samentuin van de stad.

Een klein paradijs. Een luwte-oase.

De open samentuin zonder omheining trok al

honderden tuiniers, genieters en nieuwsgierigen aan.

Een bonte mix van jong en oud en verschillende culturen.

Anders dan een park is dit een samenplek,

mensen voelen zich deel van een warme gemeenschap.

En ze weten zich verbonden met de natuurlijke omgeving,

met de plek waar ze wonen en leven. 

Het belang van de samentuin voor de wijk,

voor het district en de stad, wordt erkend.

Kostbare plekken als deze zijn niet verplaatsbaar

en bepalen mee de leefkwaliteit van een wijk.

Daarom gaan we voor ruimte voor Samentuin Silsburg

in de plannen van de nieuwe woonwijk die wordt gebouwd.

En ook voor ruimte voor een bosrijk wandelpad,

een hondenweide, een speeltuin, een buurtcafé, ...

Kortom we gaan voor een leefbare en bruisende,

nieuwe Silsburg Zuid wijk,

waar iedereen graag wil wonen!

Wij, samentuinders, buurtbewoners en sympathisanten,

gaan graag in gesprek met schepenen, stadsdiensten,

projectontwikkelaars en eigenaars

over de wijk van de toekomst.

WELKE TOEKOMST KIEZEN WE VOOR SILSBURG ZUID?

WhatsApp Image 2021-04-08 at 21.08.47.jp

OF

WhatsApp Image 2021-04-08 at 21.08.47 (1

WAAROM WE SAMENTUIN SILSBURG BELANGRIJK VINDEN

behoud open ruimte

versterking sociaal weefsel 

(grond)waterhuishouding

klimaatrobuuste stad

woonwijk van de toekomst

groeiende vraag naar moestuinieren

aandacht voor commons

habitat van planten en dieren

intergenerationeel en inclusief ontmoeten

plek voor stadslandbouw

educatie over ecologisch tuinieren

rust- en ademplek in de drukte

IMG_4984.JPG
IMG_4919.JPG
SILSBURGERS AAN HET WOORD

We vroegen aan buurtbewoners en tuinders:

"Wat betekent Samentuin Silsburg voor jou?"

Buurtbewoonster komt er dagelijks wandelen met de hond en brengt haar groenafval. "Elk open stukje wordt volgebouwd in de buurt."

Buurtbewoner Peter die er al jaren dagelijks komt: “De tuin geeft mij rust, het zou een leegte zijn als de tuin verdwijnt, voor mij is dit alles.”

Buurtbewoonster Tinne is betrokken bij het buurtcomposteren “Buren kunnen hun groenafval komen afgeven, de kompost kan gebruikt worden voor eigen gebruik.”

Jonge buurtbewoner Natan gaat in de samentuin zand scheppen.

Buurtbewoonster vertelt: “Ik woon hier heel graag voor het groen, als hier gebouwd wordt zou dat een reden zijn om weg te gaan.”

Buurtbewoonster komt hier op adem: "Een fantastisch stuk groen dat we hier in de buurt hebben, het zou een ramp zijn als dit zou verdwijnen."

STADSNATUUR OP SILSBURG

"Mij spreekt de blomme een tale,

mij is het kruid beleefd."

Guido Gezelle

 

We vroegen aan kenners welke soorten dieren en planten voorkomen op Samentuin Silsburg.

Belangrijk is dat de tuin voor sommige soorten

de enige habitat is in de omstreken!

Vrijwilliger van Vogelwerkgroep Schijnbeemden vertelt: “Dit is één van de enige groeiplaatsen van de Heggerank, er zat hier daarnet nog een spreeuw te zingen. Dit is echt nog natuur, stadsnatuur, waar de vogels nog iets aan hebben.”

Natuurkenner Juul Slembrouck deed al in 2013 onderzoek naar de natuurwaarde van het spontane bos in de samentuin. "Is een moratorium op de open ruimte haalbaar? Wie met de natuur bezig is, voelt zich verantwoordelijk voor al het leven." 

Impressie van het natuurschoon van samentuin op een lentedag.

'Een merkwaardig spontaan bosje naast een ‘samentuin’ van ‘transitie’ Deurne'

Onderzoek van Juul Slembrouck, Vera Tetsch en Staf Brusseleers 

in Natuurpunt Nieuwsbrief 'Mossen en Lichenen - Planten - Paddenstoelen' 2013 – 13e jaargang nr. 3

Op het kaartblad Wommelgem 15/4 (Zuid) van de Biologische Waarderingskaart van Vlaanderen versie 2, vinden wij maar weinig plaatsen die de waardering “complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen” dragen. Daar hoort het “bosje” naast de “Samentuin” bij. Laat ons eens opsommen wat wij daar zoal vonden. De (hoge) boomlaag bestaat uit Schietwilg en Ruwe berk. Andere inlandse boomsoorten: Haagbeuk, Beuk, Zoete kers, Boswilg, Wilde lijsterbes, Taxus, Es. Vreemde soorten: Gewone esdoorn, Amerikaanse vogelkers, Okkernoot. In de struiklaag treffen wij aan: Eénstijlige meidoorn, Sporkehout, Aalbes, Rode bes. De overgang (zuidelijk deel) van “bos” naar “niet-bos” wordt gekenmerkt door ruigte met abundant Gewone berenklauw en Haagwinde, die een sluiergemeenschap vormen, waarin bosvorming bemoeilijkt wordt. In de

(grens-)boomlaag is hier de Hop actief! Opvallend in de kruidlaag: Kruipend zenegroen, Mannetjesvaren, Brede wespenorchis, Geel nagelkruid, Vijfvingerkruid, Bosbies, Canadese guldenroede, Schermhavikskruid, Tijmereprijs, Klimop. Mossen: Gewoon dikkopmos en Fijn laddermos.

Op dit ogenblik heeft het “bosje” inderdaad een biologische waarde die de Biologische Waarderingskaart aangeeft (Vergelijking met de studie door het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) van voor 2006, die geleid heeft tot de biologische waardering). Dit deel van de wijken Silsburg, Boterlaar, Hoogveld en Kandonklaar heeft nog “open ruimte”, die jammer genoeg niet voldoende gekend en gewaardeerd wordt. Ten tijde van de opstelling van de Gewestplannen (1975) was het als landbouwgebied in gebruik en niemand dacht er toen aan “kleinschalig landbouwgebied” een nabestemming “spontaan bos” te bezorgen. Aangezien de vele “Plant-een-bos-acties” nauwelijks natuurlijk bos opleveren, is het kleine bosje op Silsburg een schoolvoorbeeld van hoe een bos tot stand komt, als men maar even de tijdfactor in de natuur eerbiedigt en oog heeft voor plantenleven en bodem.

SAMENTUIN SILSBURG IN DE PERS

Samentuin Silsburg komt regelmatig in de aandacht

van lokale pers. Verschillende studenten namen de bijzondere buurtwerking van de tuin op in hun eindwerk. Een greep uit wat is verschenen doorheen de jaren.

GVA 22 april 2014
boek kruidenspiraal
ecosysteemdiensten silsburg 2.jpg
ecosysteemdiensten silsburg.jpg
GVA 2 juni 2014
GVA 28-29 december 2013
GVA 28-29 december 2013
GVA 28-29 december 2013
EEN TERUGBLIK
 • In 2008 komt de plaats waar Samentuin Silsburg nu gevestigd is voor het eerst in beeld. Verderop in de straat aan het parochiecentrum Pius X en basisschool De Mozaïek ondervinden buren overlast van een groepje rondhangjongeren. De omgeving van de samentuin is ook al een tijd een hardnekkige sluikstortplek. In samenwerking met wijkteam politie, de dienst buurtbemiddeling, CAW straathoekwerk, jeugdwerk JES en buurtregie (BR) wordt een buurtbemiddeling georganiseerd waarin o.a. afgesproken wordt dat de jongeren een braakliggend terrein mogen gebruiken als rondhangplek waar ze minder de buurtbewoners storen. In ruil daarvan helpen zij de omgeving sluikstortvrij houden. BR maakt hiervoor een gebruiksovereenkomst op met de eigenaars van het terrein, BV Arop. Vanaf die periode houdt BR samen met de toezichtdiensten en diverse andere partners vinger aan de pols om de overlast in de buurt onder controle te houden.
   

 • In 2009 organiseert BR een Buurt aan de Beurt actie in de wijk Silsburg rond de thema’s Proper, Hersteld, Veilig en Gezellig. Ook het terrein van Arop wordt opgekuist en de jongeren nemen deel aan verschillende activiteiten.
   

 • In 2012 neemt Transitie Deurne contact op met BR met de vraag dat zij op zoek zijn naar een plek voor een samentuin. BR brengt hen in contact met Arop.
   

 • In 2013 wordt de Samentuin Silsburg in gebruik genomen, Transitie Deurne maakt een nieuwe gebruiksovereenkomst op met Arop. BR zorgt mee voor contact met de dienst Samentuinen van de stad en Opsinjoren (later Stadsmakers). Transitie Deurne opent de samentuin feestelijk in de lente. In het organiseren ze een winterdrink met de steun van BR.
   

 • In 2014 organiseert Transitie Deurne en BR een scholenproject op de Samentuin Silsburg. De actieweek waaraan verschillende scholen uit de buurt deelnemen wordt afgesloten met een buurtfeestje. De tuinders leggen onder begeleiding van Santo een grote kruidenspiraal aan, die later zal prijken op de cover van een boek. Transitie Deurne organiseert een lentefeest op de tuin. 
   

 • In 2015 gaat het tuinieren lustig verder. Een zomerfeest staat op het programma.
   

 • In 2016 helpt BR bij een project om ergonomische plantenbakken te installeren. In dat jaar maakt BR samen met de dienst Sociale Planning een KwaliScan op met veiligheids- en leefbaarheidsadviezen voor de geplande aanleg van een nieuwe woonbuurt in de Silsburgwijk. Vanaf dan helpt BR de samentuin regelmatig mee om op de hoogte te blijven van de informatie- en participatiemomenten over deze nieuwe woonwijk. In de lente is er buurtfeest op de tuin. Transitie Deurne plant ook verschillende zangavonden aan het vuur. 
   

 • In 2017 organiseert Transitie Deurne een permacultuuropleiding op de samentuin, een grote opruimactie en een moestuinweek voor kids in samenwerking met Velt.
   

 • In de herfst van 2018 helpt BR de tuindersgroep bij de organisatie van een oogstfeest en later in de herfst een Halloweenwandeling in de wijk Silsburg en een tuinfeest op de Samentuin.
   

 • In 2018 schakelt BR de dienst buurtbemiddeling in om werkgestraften te laten helpen bij de verwijdering van schadelijke woekerplanten (duizendknoop) en het aanleggen van een takkenomheining. Rond die periode wordt ook een nieuwe buurtbemiddeling georganiseerd n.a.v. jongerenoverlast en ook overlast van hondeneigenaars die de samentuin gebruiken om hun honden uit te laten. BR helpt om de samentuin te “officialiseren” als een ontmoetingsplaats voor de buurt. Om de werking van de samentuin professioneel te ondersteunen wordt met de hulp van District Deurne voor de periode van een half jaar een sociale regisseur aangesteld. BR helpt de tuinders ook met het opstellen van een tuinreglement en met het zoeken naar professionele ondersteuning en advies bij de opvang van een man met psychische problemen die regelmatig in de tuin komt helpen. Er worden verschillende overlegmomenten, workshops en een groot feest georganiseerd op de tuin door de sociale regisseur en Transitie Deurne. 
   

 • In 2019 gaat het buurtcomposteren van start op de samentuin. De samentuin doet mee met 'Talent in de buurt'. Een kunstige wilgenconstructie wordt aangelegd. 
   

 • In 2020 schakelt BR opnieuw de werkgestraften in bij de aanleg van een hondenloopzone op een deel van de samentuin. Ook tijdens dit corona-jaar gaat het tuinieren op de tuin verder.

bottom of page